AVÍS
LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI) 

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: https://www.deltebredansa.com/
Nom comercial: Festival Deltebre Dansa.
Denominació social: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL
NIF: B43974732 Domicili social: C/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA) Telèfon: 620625359
Correu electrònic: protecciodades@robertoolivan.com
Inscrita en el Registre (Mercantil/Públic): Registri Mercantil de Tarragona Tom 2475, Llibre 0, Foli 141, Fulla T-39894 Inscripció 2

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’https://www.deltebredansa.com/ 

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic protecciodades@robertoolivan.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, es procedeix a la retirada immediatament de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o altres uns altres que permeten tenir tercers continguts públics de manera independent en la pàgina web de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. No obstant això, en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho doni a conèixer de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcionin correctament. En principi, pot funcionar el correcte funcionament els 365 dies durant 24 hores al dia. No obstant això, ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que es produeixin causes de força majors, naturals catàstrofes, vagues o circumstàncies que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nom que s’assigna automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir únicament mesures estadístiques que permeten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a TORTOSA