Núria Martí
Cap de producció
Passió, dedicació i excel·lència combinats amb un caràcter amable, alegre i reflexiu la converteixen en una peça indispensable.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals. Comença la seva trajectòria com a economista en empreses multinacionals, on desenvolupa tasques de controller financer per a, després de cinc anys, incorporar-se al món de la tecnologia com a consultora funcional financera especialitzant-se en els softwares de gestió empresarial integral: BaaN i SAP ERP. Després de 10 anys decideix fer un canvi de rumb professional, cap a la seva passió, el món de la creació artística i cultural. La seva trajectòria com a gestora cultural arrenca a , on treballa per a diverses companyies de dansa.

A partir d’aquell moment ha col·laborat en infinitat de projectes, sempre assumint el rol de producció i gerència. Les seves principals habilitats són: la recerca de finançament tant públic com privat, patrocinis o generació de recursos propis, el disseny de les estratègies necessàries per a la viabilitat i l’escalabilitat dels projectes, així com el disseny de plans de negoci. Entre el 2017 i el 2019 torna al món de les tecnològiques, assumint en aquesta ocasió el càrrec de CFO, estructurant i definit íntegrament un departament financer, fent possible el creixement i escalabilitat de l’empresa. El 2020 torna al món de la dansa i la cultura com a directora de producció de i de tots els seus projectes.